Handskulpterade gunghästar i viktoriansk stil, design & tillverkning av möbler i ädelträ med personlig prägel,  

möbelrestaurering, restaurering av karusellhästar mm.

GUNGHÄSTAR

TRANSLATE WITH GOOGLE TRANSLATE