Gunghästar trä restaurering trämöbler renovering hantverkare

Restaurering av karusellhästar

Det är möjligt att återge en karusellhäst sin forna glans till belåtenhet och glädje.
Tillsammans resonerar vi över vad som kan och bör göras och hur mycket det får kosta. ​
Utifrån det utför jag en omsorgsfull restaurering av Era karusellhästar. 

Här visas några av de karusellhästar jag har restaurerat. Klicka på bilden för att se dem i störe format.

TILLVERKNING AV GUNGHÄSTAR

TRANSLATE WITH GOOGLE TRANSLATE